(HPĐT)- Ngày 6-7, Sở Giáo dục-Đào tạo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú và các trường THPT công lập năm học 2011-2012.
Theo đó, trong số 36 trường THPT, các Trường THPT Ngô Quyền, Thái Phiên có điểm xét tuyển cao nhất với 50,5 điểm, Trường THPT Nhữ Văn Lan có điểm xét tuyển thấp nhất với 16,5 điểm. Một số trường còn lại ở khu vực nội thành điểm xét tuyển như sau: THPT Trần Nguyên Hãn 49 điểm, THPT Lê Quý Đôn, THPT Lê Hồng Phong cùng 47,5 điểm, THPT Hồng Bàng và THPT Hải An cùng 45 điểm, THPT Kiến An 44,5 điểm…
Đối với Trường THPT chuyên Trần Phú, lớp chuyên toán và chuyên vật lý cùng có điểm trung bình 7,44 điểm, lớp chuyên tin 7,06 điểm, lớp chuyên hóa học 7,61 điểm, lớp chuyên sinh học 7,38 điểm, lớp chuyên văn 8 điểm, lớp chuyên tiếng Anh 8,38 điểm, lớp chuyên tiếng Trung 7,59 điểm, lớp chuyên tiếng Pháp 7,23 điểm, lớp chuyên tiếng Nga 6,56 điểm, các lớp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cùng 9 điểm.
Báo Hải Phòng đăng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập lần thứ nhất và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú.

Bảng điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2011 - 2012