Phát Động Phong năm học 2011-2012 BQT Diễn đàn Tuyển MOD Năm học mớiNếu bạn cảm thấy mình đủ khả năng giúp Forum Diễn Đàn Trường Thcs-HN phát triển Hãy gửi bài đăng kí quản lý diễn đàn theo mẫu sau :•Yêu cầu làm đúng theo quy định cấm Cm linh tinh trong topic.....  • Họ Tên : ....................
  • Lớp ( niên khóa ) :
  • Địa chỉ : ( yahoo + địa chỉ nhà )
  • Chuyên mục muốn quản lý : ............ ( Chuyên mục bạn có khả năng quản lý tốt nhất....v.v ... Có thể 1 hay nhiều chuyên mục có liên quan tới nhau )
  • Trách Nhiệm : Tôi xin hứa nếu được BQT cấp phép làm Quản lý chuyên mục như đã đăng ký trên, Tôi sẽ hết sức phát triển chuyên mục đó; Quản lý bài viết;Kiểm duyệt. Nếu Tôi không hoàn thành trách nhiệm của mình trong thời gian Quản lý sẽ do BQT quyết định ( Nặng banned nick, Nhẹ : Gỡ bỏ Quyền quản lý )


Lưu ý : Các bạn Copy mẫu đăng ký trên và hoàn thành. Bình luận tại Topic Tuyển MOD - BQT

Xin trân thành cảm ơn